Professor René Hoksbergen

Hier een klein stukje uit mijn boek over mijn ontmoeting met Professor René Hoksbergen, in mei 2017

Professor René Hoksbergen is al jaren actief in het adoptieveld, eerst als aspirant-adoptieouder en bestuurslid bij Wereldkinderen, en sinds 1984 als de wereldwijd bekende en eerst benoemde hoogleraar adoptie aan de Universiteit van Utrecht. René werd en wordt regelmatig door andere geadopteerden genoemd en de meesten waren vol lof over hem. Zodoende nam ik contact met René op om hem te interviewen. De avond ervoor had ik een hele vragenlijst gemaakt en ik was best zenuwachtig hem te ontmoeten. Het interview liep anders dan ik me voor had gesteld. De rollen waren juist omgedraaid. Hij was degene die de vragen stelde. Ik vond René een statige, karakteristieke en bijzondere man. Hij was vrij direct, maar heel behulpzaam.

Ik vertelde hem dat ik een boek wilde gaan schrijven over adoptie en vroeg of hij wist waarom er zo weinig bekend is over Bangladesh. René zei dat dit komt doordat er maar een betrekkelijk klein groepje (vijfhonderd Bengaalse kinderen) is geadopteerd. Hij gaf aan dat het heel goed zou zijn om een boek te gaan schrijven over adoptie uit Bangladesh en dat hij dit van groot belang vond. Dat stimuleerde mij om door te zetten en mijn boek écht te gaan schrijven.

'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!''

René heeft (nadat ik in december 2019 klaar was met schrijven), mijn manuscript woord voor woord gelezen, intensief en nauwgezet gecorrigeerd en advies gegeven. Verder heeft hij een mooi voorwoord in mijn boek geschreven. Zeer dankbaar ben ik voor zijn betrokkenheid, hulp, stimulans, het vertrouwen en oprechtheid over de waarde mijn boek.